Nytt styrtregn i vente:

Oransje jord- og flomskredvarsel

NYTT FAREVARSEL: Allerede onsdag meldes det om oransje nivå på farevarsel om jord- og flomskred.
NYTT FAREVARSEL: Allerede onsdag meldes det om oransje nivå på farevarsel om jord- og flomskred.

Allerede onsdag kan vi vente mer styrtregn og dermed er farenivået for jord- og flomskred hevet til oransje i store deler av Trøndelag.

Publisert

Meteorologisk institutt melder på yr.no at grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra onsdag ettermiddag, som vil øke fare for jordskred i varselområdet. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Anbefalinger

De kommer i den sammenheng med noen anbefalinger der de blant annet ber publikum holde seg oppdatert om utviklingen av været og skredsituasjonen. Vær spesielt oppmerksom på bratte skråninger, bekker og elveløp og hold avstand til disse.

– Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv da tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, er et godt råd fra meteorologene.

De peker videre på at kraftig erosjon i vassdrag stedvis kan utløse mindre utglidninger, som kan redusere stabiliteten langs vassdragene.

Konsekvenser 

Oransje farevarsel på jord- og flomskred kan blant annet gi flere og større skredhendelser og utsatt bebyggelse kan bli berørt. Det kan også bli redusert fremkommelig på vei og jernbane. Igjen.

Vassdrag med høy vannføring kan være utsatt for utgraving av masser og vi blir gjort oppmerksomme på at flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Varselet om jord- og flomskred gjelder fram til torsdag klokken 19.00.

Styrtregn

Det er samtidig sendt ut gult farevarsel om styrtregn. Dette kan vi mye om nå, men vi minner likevel om å unngå ferdsel på utsatte steder og kjør ikke bil i dypere vann enn 30 centimeter.

Gultfarevarsel kan bety fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Kraftige regnbyger kan som kjent gi oversvømmelse i kjellere.

Powered by Labrador CMS