Et lønnsomt landbruk er bunnplanken i lokaløkonomien

I dette leserbrevet kan du lese Næringsfsorum i Fjellregionens ønsker fra Regjeringen for å løfte lønnsomheten i landbruket og sikre hele verdikjeden for mat i distriktene.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dette er en uttalelse vedtatt på årsmøtet i Næringsforum i Fjellregionen 21. mars 2024:

Et lønnsomt landbruk er bunnplanken i lokaløkonomien

Næringsforum i Fjellregionen (NiF) ønsker at regjeringen løfter lønnsomheten i landbruket nå og sikrer hele verdikjeden for mat i distriktene. Uten et oppegående landbruk vil mye av grunnlaget for foredlingsbedrifter, småindustri og servicenæringer falle bort i distrikter som Fjellregionen. Av de viktigste faktorene for å sikre fjellandbruket framover, er lønnsomhet og investeringsstøtte som kan løfte de gjenværende båsfjøsene over til løsdrift innen 2034. Fortsatt skjer rundt halvpartene av mjølkeproduksjonen i Fjellregionen i båsfjøs.

Konkret ønsker NiF derfor at:

  • Jordbruksforhandlingene framover skjer på et tallgrunnlag som bedre fanger opp den reelle økonomiske situasjonen i landbruket

  • Inntektsnivået i landbruket, spesielt i de grasbaserte husdyrproduksjonene, løftes betydelig med mål om jamstilling med andre grupper i samfunnet i løpet av fire år.

  • Investeringsmidler til ombygging fra bås- til løsdriftsfjøs dobles,

  • Velferdsordningene i landbruket løftes til et nivå som sikrer bonden fritid og trygghet under sjukdom som andre i samfunnet.

  • Midler til områderettet innsats til fjellandbruket og verdensarvområdene videreføres og styrkes.

  • I rørosområdet og Nord-Østerdal er landbruket og foredlingsbedriftene helt avgjørende for verdiskaping, sysselsetting og bosetting, med bedrifter som Alvdal Skurlag, Terina, Rørosmeieriet, Synnøve Finden og Røros slakteri som de største sammen med rundt 800 aktive gardsbruk. I tillegg har mange innovative bedrifter i Rørosområdet og Nord-Østerdal oppstått i grensesnittet mellom tradisjonelt landbruk, småindustri og teknologibedrifter, slik som blant andre Os ID og Find My. Dette viser betydningen av å satse på landbruket over hele landet, ikke bare for matproduksjonens del, men også som en viktig katalysator og basis for annen næringsutvikling i Distrikts-Norge.

Powered by Labrador CMS