Boplikt-debatten:

– Røros Arbeiderparti har et ansvar for å se utover den enkeltes rett

MANGE TOMME HUS: I Røros sentrum er det mange ubebodde hus. Det har gjort spørsmålet om boplikt til et omdiskutert tema.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Diskusjonen rundt boplikt har nå rast en god stund på Røros. Snart skal saken tilbake til kommunestyret. Her spiller Røros Arbeiderparti en nøkkelrolle.

Fra kommunens tall vet vi at antallet «tomme» hus i Røros sentrum er stort og det er økende. Og vi vet også hva årsaken til dette er. Det fokuseres av flere på de husene som er kjøpt av eiere som ikke har til hensikt å oppfylle konsesjonsplikten og blir dermed brukere av huset på feil premisser. Og det loves fra alle politiske hold at dette skal kommunen nå gjøre noe med.

Det er vel og bra, men dette løser i liten grad problemet med «tomme» hus i gata. De aller fleste hus som i dag brukes kun i ferier og noen helger, er hus som er rettmessig arvet og er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Gjennom den diskusjonen som har gått de siste dagene og ukene, kan jeg ikke si at jeg har hørt et forslag til løsning av dette problemet fra de som er mot boplikt ved arv. Hvis det da ses på som et problem at rundt 20 prosent av husene i Røros sentrum kun er befolket i ferier og noen helger.

Kommunen ser på dette som et problem. Her heter det i Kommuneplanens samfunnsdel, arealstrategi (2024-2030):

«…vi må sikre fast bosetting i boliger i Røros tettsted.»

Røros Arbeiderparti mente også dette var et problem før kommunestyrevalget i 2023. Her står det i partiprogrammet under overskriften «Boplikten må håndheves»:

«Vi ønsker at boplikt skal bestå i vår kommune som et virkemiddel for å sikre at det skal bo folk i husene.»

Slik det er i dag, på grunn av unntaket ved arv, er boplikten ikke et effektivt virkemiddel for å sikre at det skal bo folk i husene.

Så dersom Røros Arbeiderparti skal oppfylle sitt eget og kommunens mål, må det gjøres noe annet og mer enn å opprettholde dagens boplikt og å love innstramminger mot de som på feilaktig grunnlag har kjøpt seg en fritidsbolig i Røros sentrum.

Vi forstår at det kan kjennes tungt for mange å miste muligheten til selv å bestemme fullt ut hvordan en skal bruke sin bolig, og at dette kan kjennes som et inngrep i den private eiendomsrett.

Men Røros Arbeiderparti har et ansvar for å se utover den enkeltes rett, de har også et ansvar for å se på de samfunnsmessige konsekvensene av de politiske valg som tas. Tradisjonelt har Arbeiderpartiet vært et parti som har satt samfunnets interesse over den enkeltes der det har vært nødvendig, og vært villig til å bruke styringsredskaper for å oppnå dette der det har vært hensiktsmessig.

Powered by Labrador CMS