Ungdommer med bondebudskap – i Paris!

Arnfinn Nergård
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tre unge bønder/kommende bønder fra vårt distrikt har nylig vært i Paris og vært med å lage oppmerksomhet omkring kravet om en rettferdig pris til bonden. Dette skjedde på initiativ fra organisasjonen Bondesolidaritet, som i mange år har drevet et arbeid med å rette fokus mot bønders krav om en rettferdig pris for mjølk. I Norge handler dette i stor grad om en mer rettferdig fordeling av mjølkeprisen mellom produsent, meierier og ikke minst matvarekjedene.

Bondesolidaritet er medlem av den europeiske organisasjonen European Milk Board (EMB). Dette er en europeisk organisasjon for europeiske mjølkebønder. Situasjonen i alle europeiske land er dessverre slik at bonden er den tapende part i verdikjeden fra jord til bord – eller «From farm to fork» som det tilsvarende heter i EMB.

Bondesolidaritet var invitert av EMB til å ta del i en demonstrasjon på en velkjent landbruksmesse i Paris. Vi fattet interesse for dette, da det denne gang dreide seg om en opplysende og informativ demonstrasjon uten brenning av bildekk, tømming av møkk og sperring av gater som det ofte har vært tidligere. Vi tenkte også at det denne gang var riktig å spørre noen yngre om å delta – noe vi lyktes med, sjøl om det ble på kort varsel. 

Bondesolidaritet er en organisasjon uten økonomiske muskler, og vi var derfor avhengig av annen finansiering. En rask henvendelse til noen av distriktets lokalbanker løste dette problemet. Både Tolga-Os Sparebank, Rørosbanken og Haltdalen Sparebank stilte velvillig opp med midler. Dette gjorde at de tre ungdommene Jørgen Langbekkhei, Håkon Snopestad og Kristoffer Fuglstad Bendixvold, sammen med Leif Langen fra Bondesolidaritet med bredt nettverk i EMB, kunne reise til Paris – og med bred mediedekning som resultat. Vi i Bondesolidaritet er svært glade for tilskuddene fra de nevnte bankene. Dette er med på å understreke betydningen av å ha lokale banker som har innsikt i både lokale utfordringer og forståelse for betydningen av jordbruket i disse fjellbygdene. I tillegg har de mange kunder i det lokale/regionale landbruket.

Arnfinn Nergård

styremedlem i Bondesolidaritet

Powered by Labrador CMS