Nytt fra Brønnøysundregistrene:

Flere nye styresammensetninger i Røros

STYRELEDER: Daglig leder i Kjellmark AS, Trond Schjølberg, er nyutnevnt styreleder.
Publisert

Kjellmark Eiendomsutvikling AS har nytt styre. Styreleder er nå Trond Schjølberg. Styremedlemmer er Tormod Tronshart og Trond Holden.

Optimus AS har også nytt styre. Styreleder er nå Per Erik Sandnes, mens Torild Gunbjørg Løvdal er nestleder. Styremedlemmer Ingrid Bendixvold, Frank Norvik og Bodil Jenssen. Sistnevnte som representant for de ansatte.

Etter at to medlemmer av styret i Arena Røros AS har fratrådt, er det nå bare styreleder Snorre Hov tilbake i styret for selskapet.

Røros container og miljø AS har også nytt styre. Styreleder er Øystein Lie, Trondheim. Styremedlemmer er Steinar Tamnes, Unni Storstad, Karl Peder Bjerve og Espen Odd Bredesen.

Powered by Labrador CMS