– Vindkraft på land spiller en viktig rolle

VIL HA VINDKRAFT: Ingvild Kjerkol (Ap) er leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hun mener vindkraft på land er viktig for å kunne imøtekomme det stadig mer presserende behovet for økt kraftproduksjon.
Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Én ting vi vet med sikkerhet er at vi må å bygge ut mer kraft her i landet. Ellers styrer vi ubønnhørlig mot kraftunderskudd, dyrere strøm og nedlagt industri. Det er det ingen som ønsker.

Det er heller ingen stor uenighet om at krafta vi skal bygge ut må være fornybar. Vi trenger veldig mye mer kraft når hele samfunnet skal over på elektriske løsninger for å kutte klimautslippene.

Men om vi er enige om problembeskrivelsen, er det dessverre ikke like lett å bli enige om løsningene. Særlig ikke hvis vi peker på vindkraft som en del av løsningen på kraftutfordringene.

Det falt enkelte tungt for brystet at jeg var ute i Dagbladet sammen med lederen for Fornybar Norge og snakket om vindkraft. Fra Motvind og Rødt ble det framstilt som nærmest suspekt at jeg snakket med organisasjonen for dem som produserer fornybar kraft. Det syns jeg er en merkelig innfallsvinkel fra et parti som sier nei til alle realistiske løsninger på kraftsituasjonen her i landet. Å attpåtil få kritikk fra en ren lobbyorganisasjon for det samme, synes jeg faller på egen urimelighet.

Jeg syns tvert imot at det er verdifullt å bruke mye av tiden min til å møte folk, enten de kommer fra miljøbevegelsen, fagbevegelsen, industrien eller næringslivet ellers. Det er en viktig del av jobben som folkevalgt, og det er faktisk også en viktig del av demokratiet at vi på Stortinget er tilgjengelige for alle som vil snakke med oss.

Ikke minst bruker jeg mye tid til å snakke med lokale politikere og tillitsvalgte. Og med på Dagbladet-oppslaget var også Arbeiderparti-ordførere som ønsker å bygge ut vindkraft i sine kommuner. De vet at vindkraft er en billig og rask måte å bygge ny fornybar kraft på, og den kan i tillegg knyttes direkte til lokalt næringsliv for langsiktige kraftavtaler. Ikke minst gir det inntekter som går til bedre skoler, eldreomsorg og helsetilbud for innbyggerne.

Økt utbygging av fornybar kraft bidrar også til nødvendig utbygging av strømnettet, som er helt avgjørende for lokalt næringsliv. I en tid hvor vi risikerer kraftunderskudd, er nettutbygging ekstra viktig.

Etter at Arbeiderpartiet kom inn i regjeringskontorene, har vi gitt kommunene mer makt i vindkraftsaker, og sørget for at vertskommunene sitter igjen med mer av verdiskapingen. De grepene vi har tatt vil legge til rette for mer vindkraftutbygging i årene framover.

Det er et stort behov for ny fornybar kraftproduksjon, og vindkraft på land spiller en viktig rolle i den sammenheng. En annen fordel med vindkraft på land er at krafta kan knyttes direkte til lokal industri. Ikke minst er det nyttig å bygge ut vindkraft på såkalte «grå» områder der det allerede er utbygd industri, slik at vi sparer naturen for nye inngrep.

Vi må ikke gjenta tabbene der fjellandskap og naturperler ble skjemmet av storstilte vindparker som lokalbefolkningen var imot. Det er derfor lokalsamfunnene våre nå har fått dette ansvaret.

Vi skal også ruste opp og oppgradere vannkraftverk, satse på solenergi og ikke sløse med strøm i boliger og næringsbygg. Vi må planlegge og bygge smartere og mer energieffektivt. Men vi kan ikke isolere oss unna problemene bare ved hjelp av Glava. Vannkraften er en knapp ressurs, og solenergi løser heller ikke alt i kalde, mørke Norge. Derfor må vi ha flere tanker i hodet på en gang.

Og da må det også være lov å både tenke på og snakke om vindkraft.

Powered by Labrador CMS