Direkte fra klokka 09.00:

Budsjettmøtet i Holtålen

Årets siste kommunestyremøte i Holtålen skal blant annet behandle 2024-budsjettet, Gauldalsløypa og kjøp av tråkkemaskin til Ålen skisenter. 

Publisert Sist oppdatert

Sakslista

91/2023: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

92/2023: Klage på avgjørelse om manglende klagerett

93/2023: Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

94/2023: Gebyrregulativet 2024

95/2023: Forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter - Gauldalsløypa - 2. gangs behandling

96/2023: Etablering av Studiesenter Trøndelag Sør

97/2023: Overgang fra kvartalsrapportering til tertialrapportering

98/2023: Kjøp av brukt tråkkemaskin til Ålen skisenter, stadfesting av kjøp og finansiering

99/2023: Oppdatering av reglement for Holtålen kommunestyre, Holtålen formannskap og Holtålen fjernmøter for perioden 2023-2027.

100/2023: Valg av representanter til Konsek Trøndelag IKS

101/2023: Valg av nye vara til rendriftsnæringa til fjellstyrene i Haltdalen og Ålen 2023-2027

102/2023: Godkjenning av møteprotokoll

Powered by Labrador CMS