Mer enn en beredskapsbane for Dovrebanen

TOPPKANDIDATER: Jan Arild Sivertsgård (ordførerkandidat) og Ann Elisabeth Hansvold (varaordførerkandidat) topper Ap-lista i Holtålen. De krever at Rørosbanen tas inn i Nasjonal Transportplan.

Arbeiderpartiets toppkandidater i Holtålen krever at deres egne representanter i regjeringa nå tar Rørosbanen inn i Nasjonal Transportplan.

Publisert

Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da har igjen ytre påvirkninger skapt problemer for jernbanetrafikken mellom nord og sør i Norge. Dovrebanen har veldig mye av passasjertrafikken og all godstrafikken mellom disse landsdelene. Dovrebanen er elektrifisert og blir dermed den foretrukne linja på grunn av lavere kostnader for togselskapene. 

Dovrebanen er en utsatt bane for flom og andre naturhendelser. Så når slikt oppstår, blir det stans på Dovrebanen, og da ser vi hvor god å ha Rørosbanen plutselig er. På grunn av «Hans» kommer nå all godstrafikken over Rørosbanen, og det skal settes inn flere passasjertog mellom Trondheim-Oslo som skal gå via Røros. 

Denne situasjonen er nok et bevis på at Rørosbanen bør elektrifiseres og være en bane likestilt med Dovrebanen, slik at Norge har to strekninger som har kapasitet til mer miljøvennlig trafikk for både folk og gods mellom nord og sør. I tillegg er det vesentlig at en har to baner som enkelt kan betjene samme togmateriell. Dovrebanen har for øvrig liten restkapasitet til mer trafikk, og vi vet at vi fremover må få mer gods fra vei til bane bane av miljøhensyn. 

For oss lokalt er Rørosbanen en arbeidsgiver med betjening både på Røros og i Haltdalen. Dette er viktige lokale arbeidsplasser. Dette er også arbeidsplasser som medfører kjøp av varer og tjenester i det lokale leverandørmarkedet. Dersom vi får mer trafikk over Røros ved elektrifisering av jernbanen, så vil dette gi en gevinst i mer aktivitet på strekningen og behov for flere folk i flere faggrupper. Dette gir også mer behov for vedlikehold, som igjen skaper mer kjøp av tjenester og varer lokalt. 

En elektrifisering av Rørosbanen gjør også at dersom persontogkapasiteten fordeles mer mellom Røros og Dovrebanen for reisen Oslo-Trondheim, vil vi kunne få flere avganger mellom Røros og Trondheim, som fremover vil bli mer aktuelt både for arbeidsmarkedet og andre tjenester som utføres i Trondheim. Vi som kommuner langs Rørosbanen må jobbe sammen for å øke trykket på nasjonale myndigheter. Norge trenger to likestilte banestrekninger for å sikre fremkommelighet av mer miljøvennlig frakt både av folk og gods mellom nord og sør. 

Holtålen Arbeiderparti vil fortsette å holde saken varm ved å løfte den opp hos våre representanter i regjeringa. Vi krever at Rørosbanen får den plassen den fortjener i Nasjonal Transportplan. Den går som kjent til 2036, og så lenge skal vi ikke vente. 

Rørosbanen må elektrifiseres!

Jan Arild Sivertsgård
Ordførerkandidat, Holtålen Ap

Ann Elisabeth Hansvold
Varaordførerkandidat, Holtålen Ap

Powered by Labrador CMS