Tar et oppgjør med Jermstads uttalelser:

– Vitner om en forvirret forståelse av samfunns­rollene til både folkevalgte, kommune­administrasjon og lokalpressen

POLITIKER OG STYREMEDLEM: Torild Løvdal er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Holtålen og styremedlem i Fjell-Ljom.
POLITIKER OG STYREMEDLEM: Torild Løvdal er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Holtålen og styremedlem i Fjell-Ljom.
Publisert

Tidligere kommunedirektør (men for anledningen økonomikonsulent på engasjement) i Holtålen kommune, Marius Jermstad, kaster rundt seg med lokalmediekritiske sleivspark i Fjell-Ljoms podcast Ljomen den 12. januar. I samme åndedrag beskylder han meg personlig for å blande roller, og Fjell-Ljoms redaksjon for ikke å være etterrettelige. Han lykkes dårlig med begge deler.

Jermstad utpeker spesielt Fjell-Ljoms artikler om ansettelsesprosessen rundt stillingen som bygdevekstmedarbeider i Holtålen kommune som et eksempel på at avisa har overtrådt de aktsomhetskrav som han selv mener må gjelde for lokaljournalistikk. Fjell-Ljom får det glatte lag av Jermstad for «denne fantastisk dårlige historien dere har klart å lage»«en fillesak» som han mener avisa har fulgt opp på en «alt for aggressiv og dårlig måte». Jermstad sparer ikke på kruttet.

I podcasten påstår Jermstad videre at Fjell-Ljoms redaksjonelle vurderinger rundt artiklene har latt seg påvirke av mitt naboskap til nettredaktør Marius Haugan Lillegjære. Ifølge Jermstad skal jeg bokstavelig talt ha «gått over veien» og angivelig bestilt Lillegjæres journalistiske tjenester for å løpe mitt ærend. Ikke nok med det - Jermstad insinuerer attpåtil at denne «bestillingen» først og fremst er muliggjort av mitt verv som styremedlem i avisa Fjell-Ljom.

Den tidligere kommunedirektørens sleivspark bommer dessverre grovt på mål, og vitner om en forvirret forståelse av samfunnsrollene til både folkevalgte, kommuneadministrasjon og lokalpressen.

Jermstad sier i podcasten at «konkret begynte den saken med et spørsmål fra et styremedlem i Fjell-Ljom som er nærmeste nabo til nettredaktøren deres» vedrørende mangelen på kvalifiseringskrav for den nyopprettede stillinga som bygdevekstmedarbeider i Holtålen kommune. Allerede her svikter Jermstads rolleforståelse ham.

Konkret begynte denne saken med at Holtålen kommune utlyste stillinga som bygdevekstmedarbeider uten noen krav til søkernes formelle kompetanse. I en tid hvor Holtålen kommune har satt særlig fokus på kompetanse ved rekrutteringen til offentlige stillinger, reagerte jeg som kommunestyrerepresentant på at utlysninga var blottet for formelle kompetansekrav. Ingen andre stillinger var på samme tid utlyst uten formelle kompetansekrav.

I kraft av mitt verv som nettopp kommunestyrerepresentant stilte jeg derfor spørsmål til ordføreren om bakgrunnen for dette i kommunestyremøte den 28. november 2023. I motsetning til Jermstad, men i likhet med kommunestyrerepresentant Olav Halvor Megård, synes jeg spørsmålet er «helt betimelig».

Som forutsettes kjent også for tidligere kommunedirektør Jermstad, er kommunestyremøtene åpne for offentligheten. Nettredaktør i Fjell-Ljom, og min «nærmeste nabo», Marius Haugan Lillegjære, var til stede på dette møtet som representant for pressen.

Saken ble første gang omtalt i pressen da Fjell-Ljom ved journalist Eli Marie Jensen publiserte artikkelen «Stiller ingen krav til utlyst stilling» den 9. desember 2023. Jeg vet ikke hvor Eli Marie Jensen bor, men hun er verken min nabo eller nettredaktør.

Marius Haugan Lillegjære omtalte senere den aktuelle ansettelsesprosessen i artikkelen «Arve ansatte Mona – nå kan Mona Ansette Arve», publisert på nett den 22. desember 2023. Hovedfokus i artikkelen var hvorvidt ansettelsesprosessen reiste habilitetsspørsmål og hvorvidt søkerne hadde tillit til prosessen. Mangelen på kompetansekrav var allerede omtalt av hans kollega Jensen.

For ordens skyld: Jeg har ikke hatt noen samtaler med verken journalister, redaktører eller andre tilknyttet avisa Fjell-Ljom om denne saken. Spørsmålet ble stilt av meg i kraft av å være kommunestyrerepresentant. Jermstads insinuasjon om at jeg skal ha «gått over veien» som styremedlem i Fjell-Ljom og bestilt en form for kampanjejournalistikk fra avisa, fremstår på denne bakgrunn både som fullstendig grunnløst og lettere konspiratorisk.

KRITISERES: Tidligere kommunedirektør i Holtålen kommune, Marius Jermstad, får kritikk av innleggsforfatteren for sine uttalelser i podkast-debatten om lokalpressens rolle.
KRITISERES: Tidligere kommunedirektør i Holtålen kommune, Marius Jermstad, får kritikk av innleggsforfatteren for sine uttalelser i podkast-debatten om lokalpressens rolle.

Det bør strengt tatt ikke fremstå oppsiktsvekkende eller kritikkverdig, verken for Jermstad eller andre, at lokalpressen omtaler saker som tas opp i kommunestyremøtet og dermed ivaretar sin rolle som den fjerde statsmakt. Jermstads karakteristikker av Fjell-Ljoms arbeid rammer først og fremst ham selv, da de dessverre demonstrerer både en sviktende rolleforståelse og et problematisk forhold til den frie presse.

Jermstad deltok i Fjell-Ljoms podcast som tidligere kommunedirektør. Nettopp i kraft av å være tidligere kommunedirektør etterlyser han større etterrettelighet i lokalpressen. Han bør først og fremst bekymre seg for sin egen.

Ålen, 24. januar 2024

Torild Løvdal

Powered by Labrador CMS