Fjell-Ljom mener:

La jernbanesjampisen ligge på is

RØROSBANEN: Jernbanestrekninga som går fra Stattene, lsangs Floene og nordover mot Orvos er snorrett og rundt tre kilometer lang og er en liten del av Rørosbanen.

De rødgrønne partiene bruset godt med fjæra da finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum slapp nyheten om at regjeringa går inn for å elektrifisere Røros- og Solørbanen.

Publisert Sist oppdatert

I utgangspunktet med rette. Å være den regjeringa som faktisk får den etterlengtede oppgraderinga av nevnte jernbaner til å skje, vil være en helt uomtvistelig politisk seier.

Men om du faktisk gjør en liten retorisk analyse av den faktiske ordbruken til finansministere, så vil du finne at det er svært liten grunn til å sprette sjampisen og fyre opp sigaren nå.

– I forslaget til ny Nasjonal transportplan, NTP, går regjeringa inn for at Røros- og Solørbanen skal elektrifiseres, og at planleggingen for det skal begynne, siteres Vedum på i Østlendingen.

Han siteres også på følgende:

 – I NTP-forslaget går regjeringen inn for et prinsippvedtak om å elektrifisere Solør- og Rørosbanen, noe som er et sterkt signal. Vi ønsker å være på offensiven for å gjennomføre dette.

Dette er egentlig veldig lite forpliktende og veldig lite konkret for den som kjenner til hvordan norsk samferdselspolitikk fungerer. For det hjelper lite å sette et prosjekt inn i Nasjonal transportplan som et prinsippvedtak i seg selv. Det som betyr noe er når i planperioden det settes av de store pengene.

NTP er et overordnet plandokument for drift og investeringer i norsk infrastruktur (veg, jernbane, luftfart, skipsfart og telekommunikasjon) som legges fram av regjeringa og vedtas endelig av Stortinget. En planperiode utgjør 12 år (tidligere ti år).

Men det betyr ikke at alle prosjekter som står oppført i en NTP blir gjennomført. Fordi planen rulleres hvert fjerde år. Det betyr at det kun er prosjekter som tildeles midler i første del av planperioden som er sikre. Prosjekter som i all hovedsak plasseres i planperiodens andre halvdel kan dermed i realiteten både tas ut og utsettes i det uendelige.

Så derfor: Vent med å sprette sjampisen til 22. mars. Det er da regjeringa Støre legger fram sin NTP 2025-2036 i sin helhet, og det er da vi vil se hvor mye seriøsitet som faktisk ligger bak finansministerens fjærbrusing. Vi krysser fingre og håper på det beste.

Powered by Labrador CMS